Ønsker du å utforske muligheten for å selge hele eller deler av din tomt? Vi kjøper ubebygde tomter og tomtearealer i området rundt Romerike.

Dette er et område vi kjenner godt, og har et genuint ønske om at skal være et godt sted å bo. Derfor tar vi alltid hensyn til både nåværende og fremtidige beboere, og gjør vårt ytterste for å skape et godt bomiljø for alle.

Optimal utnyttelse av din tomt

Mange tomteeiere sitter på areal som ikke er i bruk, blant annet i form av store hager. Ved å selge de deler av tomten som allikevel ikke anvendes, sparer du deg selv for tid og innsats knyttet til vedlikehold, samtidig som du får frigjort kapital. Vi kommer gjerne på en befaring for å vurdere hvilke muligheter som ligger i din tomt.

Vi håndterer hele prosessen

Å utnytte eget tomteareale skal ikke være en komplisert prosess. Når du lar oss stå for utbyggingen på din tomt, holder vi i prosjektet fra start til slutt. Vi har egne snekkere, flisleggere og byggmester, samt gode samarbeidspartnere på alle relevante fagfelt.

Det er vi som håndterer alt av kontrakter og søknader som kreves, samtidig som vi ordner det praktiske i forbindelse med oppgjør for prosjektet. Vi gjør det enkelt for deg, og du forholder deg kun til oss.

Sammen finner vi gode løsninger

Vi har lang erfaring med boligutvikling og deling av tomter. Dermed vet vi hvilke forhold som må tas hensyn til i alle faser av prosjektet. Samtidig er det vår hovedprioritet at du skal bli fornøyd.

De fleste som selger deler av sin tomt, planlegger å bli boende på tomten. I forkant av tomtesalget tar vi derfor en avklaring på hva du ønsker at skal gjøres og hvordan du ønsker at tomten skal bli. Sammen kommer vi frem til en løsning som gir deg gode levevilkår, samtidig som du får realisert din tomts fulle potensiale.

Ønsker du mer informasjon om oppdeling og salg av tomt? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat der vi svarer på dine spørsmål.